Energineutralt hus

- til gavn for dig og din pengepung

Set fra oven leder Cirkelhusenes innovative arkitektur tankerne hen på solen – eller på jordkloden. Og disse livsvigtige elementer bliver der netop taget hensyn til i konceptet. Boligerne er bygget, så de opfylder de officielle krav til en såkaldt 0-energi
bolig.

Der er brugt 3-lags lavenergivinduer i glaspartierne mod haven og 2-lags
lavenergivinduer mod atriummet. Derudover er der installeret solfangere på taget, som sammen med en energisparende varmepumpe bruges til opvarmning af vandet i boligerne. De store krav, der er stillet til isoleringen af boligerne, sikrer, at varmetabet er minimalt.


De bæredygtige løsninger bevirker, at boligerne er fremtidssikrede mod stigende energipriser og tanken om CO2-neutrale boliger i år 2020.
Boligernes energibehov til opvarmning og varmt vand er 70% mindre end ved traditionelle byggerier. Varmekilden er det føromtalte solvarmeanlæg og varmepumpen, der sikrer, at boligerne er selvforsynende med hensyn til både opvarmning, ventilation og varmt vand, og derfor betragtes boligerne som 0-energi boliger.
Flere energimæssige tiltag har også bragt Cirkelhusenes energiforbrug ned på et minimum. Det reducerede facadeareal sikrer et mindre varmetab end ved eksempelvis et almindeligt parcelhus. Der er ekstra isolering i taget og facade mod det store, solopvarmede atrium.

Cirkelhusene er baseret på den nyeste klimateknologi, de nyeste teknikker – og vores store erfaring på området.

Alt energi fra solcelletaget opsamles i et batteri i et fælles kraftcenter som er placeret i en "kælder" midt i atriummet hvorfra strømmen fordeles til de enkelte boliger.

Dit hus er et lav-energi-hus, hvis:
1. Det bruger max. 27 kWh pr. år
2. Huset har ekstra isolering for at holde på varmen
3. Huset er tættere end normale huse, så varmen bliver godt udnyttet