SOCIAL BÆREDYGTIGHED OG DELEØKONOMI

Social bæredygtighed

Forestillingen om en bæredygtig udvikling indebærer også en forestilling om social retfærdighed. En retfærdighed der indebærer en rimelig fordeling af fordele og ulemper mellem generationer, så vi alle kan opleve rimelige levevilkår.

Men hvis en sådan social retfærdighed over tid skal have mening, stiller det også krav om social retfærdighed i nutiden. En nutidig social retfærdighed indenfor det enkelte samfund, men også mellem de forskellige samfund i verden. Mellem rige og fattige lande.

Brundtland-rapporten udtrykker det med: ”den fysiske bæredygtighed kan ikke sikres, uden at udviklingspolitikken tager hensyn til overvejelser om f.eks. ændringer i adgangen til ressourcer og fordelingen af fordele og ulemper”.

I Cirkelhusene

x

I modsætning til andre bæredygtighedscertificeringer er det netop det helhedsorienterede syn på bæredygtighed, der kendetegner DGNB. Her vægtes de økonomiske parametre på lige vilkår med de øvrige.


Deleøkonomi

Deleøkonomi er et økonomisk princip, hvor privatpersoner deler, lejer, køber eller bytter produkter og tjenester.

I Cirkelhusene bliver der et fælleshus med værksted som lægger op til at beboerne kan deles om værktøj, redsdkaber mm.

Ligeledes vil der være minimum 1 el delebil tilknyttet et Cirkelhus.

I bredest mulig forstand kan deleøkonomi defineres som, at forbrugere og virksomheder låner/lejer/leaser sig adgang til produkter fremfor at købe adgang til det.