BÆREDYGTIGHED

'Bæredygtighed', 'klimavenlig', 'miljøfokus', 'energibesparelse', 'CO2-nedsættelse'. Begreberne er mange, når           emnet handler om netop bæredygtighed, klima, miljø etc. Men er der forskel på, om en bygning er energi-       optimeret, bæredygtig eller miljøvenlig?

Det korte svar er: Ja - der er faktisk forskel. Den største forskel ligger mellem bæredygtighed og de andre             begreber, og det er netop en kort introduktion til, hvad bæredygtighed indebærer, som det følgende handler om.

Brundtlandrapporten

I Brundtlandrapporten fra 1987 er bæredygtighed defineret som "en udvikling, der opfylder de nuværende behov,    uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare".

3 fokusområder

For at en udvikling kan kaldes bæredygtig, skal den foregå inden for tre områder:

  • Miljøet
  • Det sociale
  • Økonomi

Bæredygtighed er således mere end blot energi eller miljø. Med et bæredygtigt fokus samler man begreberne og arbejder målrettet mod at forbedre tilstanden inden for alle områder.

Billedet nedenunder viser i skematisk form, hvordan de tre områder spiller sammen:

Kilde: Green Building Counsil Denmark / www.dk-gbc.d

MEDLEMSKAB AF DK-GBC

Cirkelhusene er medlem af Green Building Council      (DK-GBC) som er en non-profit medlemsorganisation, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen. De certificerer bæredygtigt byggeri og uddanner konsulenter og auditorer i DGNB certificeringsstandarden.

Læs mere her